• Priyanka Karki as Namrata Manshree
  • Gulshan Grover as Abu Mia Siddiqi
  • Karma Shakya as Sher Thapa
  • Shishir Bangdel as Praveen Kumar